Saturday, December 3, 2011

Thượng Tọa Thích Giác Khang

Thượng tọa Thích Giác Khang,  Trụ trì tịnh xá Ngọc Vân.
Địa chỉ: số 260 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 7, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 
Tịnh xá thuộc hệ phái Khất sĩ, Giáo đoàn 1.

Tịnh xá được Tổ sư Minh Đăng Quang sáng lập vào năm 1952. Trụ trì hiện nay là Thượng tọa Thích Giác Khang.
Kiến trúc tịnh xá đơn giản, xây hình bát giác, tượng trưng Bát chánh đạo – theo truyền thống xây dựng của hệ phái Khất sĩ, vách ván, mái lợp tôn theo lối chồng diêm. Chính giữa thờ tượng đức Bổn sư Thích Ca trong tháp tam cấp, phía sau, thờ di ảnh Tổ sư Minh Đăng Quang.
Để xem bài giảng về Pháp môn Tịnh Độ (P. 17 - P. 24) của TT Thích Giác Khang, đến link sau:
[1Pháp môn Tịnh Độ (P. 17 - P. 24) - TT Thích Giác Khang
Post a Comment