Monday, December 5, 2011

Mông Sơn Thí Thực - Thượng Tọa Thích Nguyên Hiền

ĐĐ Thích Nguyên Hiền,  trụ trì Vĩnh Minh Tự Viện - trưởng tử cố HT Thích Tâm Thanh
Địa chỉ: Vĩnh Minh Tự Viện, Thôn Phú An xã Phú Hội huyện Đức Trọng, Lâm Đồng
Website: http://www.vinhminh.com/index.aspx

Notes: HT Thích Tâm Thanh nguyên là phó Ban Trị Sự,  trưởng Ban Hoằng Pháp, phó hiệu trưởng kiêm giám luật trường Trung Cấp  Phật học Phật Giáo tỉnh Lâm Đồng, khai sơn Vĩnh Minh Tự Viện thôn Phú An xã Phú Hội huyện Đức Trọng Lâm Đồng. HT  vốn xuất thân từ khoá cao đẳng  Phật Học Viện Huệ Nghiêm. Năm 1971 sau khi học xong Đại Học Vạn Hạnh và đang là giảng sư Viện Hoá Đạo Sài Gòn , HT đã lên vùng rừng núi cao nguyên Lâm Đồng  cất một am tranh tịnh tu bên dòng sông Đại Ninh thuộc huyện Đức Trọng , gần một nữa thế kỷ  trôi qua với bao nhiêu công sức tâm huyết cho sự nghiệp hoằng hoá độ sanh từ  một ngôi am tranh tịnh thất bây giờ đã trở thành một  chốn già lam uy nghiêm  thanh tịnh, một trú xứ tịnh tu cho hàng ngàn Tăng Ni Phật tử.
 
Post a Comment