Thursday, July 27, 2017

Kinh Vu Lan


 

Tứ Nhiếp Pháp - Thầy Thích Thanh Tịnh


 

Tọa đàm Phật pháp - Mùa An Cư Kiết Hạ Chùa Bảo Phước


 

Trao Truyền Tâm Nguyện - Thầy Thích Phước Tịnh


 

Lời sách tấn tu học - Thầy Thái Siêu


 

Đường Về Cực Lạc - Thầy Thích Quảng Điền


 

Phẩm Cây Lớn - Thầy Thích Nguyên Siêu


 

Lịch Sử Đức Phật Thích Ca - Thầy Thích Hạnh Tuệ


 

VÔ THƯỜNG - Thầy Thích Hạnh Tuệ


 

Tuesday, July 25, 2017

Kinh Tụng


 

Bốn Điều Thuận Lợi - Thầy Thích Pháp Hòa


 

Lòng Tham Vô Hạn, Phước Báu Hữu Hạn - Thầy Thích Phước Tiến


 

KINH TRUNG BỘ - Phần 2 - Thầy Thích Tuệ Dũng


 

KINH PHÁP CÚ - Thầy Thích Tuệ Dũng


 

KINH TRUNG BỘ - Phần 1 - Thầy Thích Tuệ Dũng


 

NGƯỢC DÒNG - Thầy Thích Tuệ Dũng

Đi và Ở, Ở và Đi - Thầy Thích Tuệ Dũng


 

Chuyển hóa định mệnh - Thầy Thích Tuệ Dũng


 

Wednesday, July 12, 2017

Ứng Dụng Kinh Vô Lượng Thọ - Phần 6 - Thầy Thích Thiện Pháp


 

Ứng Dụng Kinh Vô Lượng Thọ - Phần 5 - Thầy Thích Thiện Pháp


 

Ứng Dụng Kinh Vô Lượng Thọ - Phần 4 - Thầy Thích Thiện Pháp

Ứng Dụng Kinh Vô Lượng Thọ - Phần 3 - Thầy Thích Thiện Pháp


 

Ứng Dụng Kinh Vô Lượng Thọ - Phần 2 - Thầy Thích Thiện Pháp


 

Ứng Dụng Kinh Vô Lượng Thọ - Phần 1 - Thầy Thích Thiện Pháp


 

Tâm Không Hết Khổ - Thầy Thích Thiện Thuận


 

NẾU MẸ KHÓC - Thầy Thích Thiện Thuận

VÌ CÁI GÌ? - Thầy Thích Thiện Thuận


 

Friday, July 7, 2017

Tụng Kinh Vu Lan Báo Hiếu Phụ Mẫu


 

Thiền quán thân trên thân - Thầy Thích Tâm Đức


 

Tinh Thần Báo Hiếu của Tôn giả Mục Kiền Liên và Thiền sư Tông Diễn - Thầy Thích Giác Toàn


 

GƯƠNG SÁNG MUÔN ĐỜI - Thầy Thích Giác Toàn


 

NGUỒN MẠCH TÂM LINH - Thầy Thích Giác Toàn


 

Sám Quy Mạng - Phần 2 - Thầy Thích Trí Quảng


 

Sám Quy Mạng - Phần 1 - Thầy Thích Trí Quảng


 

Hạnh Phúc Ở Đâu - Thầy Thích Pháp Hòa


 

Đừng Tự Đẩy Lui Mình - Thầy Thích Pháp Hòa