Thứ Tư, ngày 09 tháng 4 năm 2014

Kinh thập thiện nghiệp đạo - Thầy Thích Thiện Thuận


Thầy Thích Nguyên Hiền

TT Thích Nguyên Hiền,  trụ trì Vĩnh Minh Tự Viện - trưởng tử cố HT Thích Tâm Thanh
Vĩnh Minh Tự Viện  Điện thoại: 063 3846056
Địa chỉ: 250 Phú An - Phú Hội - Đức Trọng - Lâm Đồng
Email: vinhminhtuvien@gmail.com

 
Bài liên quan: 

Mông Sơn Thí Thực - Thượng Tọa Thích Nguyên Hiền