Thứ Hai, ngày 10 tháng 11 năm 2014

Bài giảng của Thượng Tọa Thích Nhật Hỷ

Thượng Tọa Thích Nhật Hỷ
Ủy  viên TT Ban Hoằng pháp TW GHPGVN,
Ủy viên BTS kiêm Phó Trưởng Ban TT Ban Hoằng pháp GHPGVN,
Trụ trì chùa Thiện Hoa (Q. Bình Tân - TP. HCM).