Wednesday, April 26, 2017

Kinh Dược Sư


 

Kinh Địa Tạng


 

Đời Cha Ăn Mặn - Đời Con Khát Nước - Thầy Thích Thiện Tuệ


 

Xả Nghiệp - Thầy Thích Vạn Mãn thuyết giảng


 

Cư Trần Lạc Đạo Phú - Lược Sử Vua Trần Nhân Tông - Thiền Sư Thích Thanh Từ


 

Hướng dẫn thiền tại Parami Dhamma Centre, Sydney - Thầy Viên Minh


 

Thursday, April 13, 2017

Thành Tâm Để Thành Công - Thầy Thích Tâm Nguyên


 

Hạnh Phúc Hay Đau Khổ Điều Do Tâm Mà Ra - Thầy Thích Tâm Nguyên


 

Ý NGHĨA ĐÍCH THỰC CỦA CUỘC SỐNG - Thầy Thích Thiện Thuận


 

Tìm sự BÌNH YÊN ở nơi đâu? - Thầy Thích Thiện Thuận


 

Cảm ơn người ĐỐI XỬ TỆ với mình - Thầy Thích Thiện Thuận


 

Giận Người Thì Khổ Mình - Thầy Thích Bửu Chánh

Làm Sao Để Không Lo Lắng - Sư Minh Niệm


 

Thầy Thích Pháp Hòa tụng kinh - Phần 2


 

Thầy Thích Pháp Hòa tụng kinh - Phần 1


 

Tuesday, April 11, 2017

Kinh A Di Đà


 

Cúng Dường Bình Đẳng - Thầy Thích Pháp Hòa


 

Ganh tị và Tùy hỉ - Thầy Thích Pháp Hòa


 

Back To Your Root - Thầy Thích Pháp Hòa


 

Sống Bình Thản Giữa Những Biến Động - Sư Minh Niệm giảng


 

Tuổi trẻ - Con đường đi đến thành công - Thượng tọa Thích Thông Huệ


 

Ý NGHĨA VÀ GIÁ TRỊ NGÀY PHẬT ĐẢN SANH - THƯỢNG TỌA THÍCH THÔNG HUỆ


 

BỐN THÁNH ĐẾ - THƯỢNG TỌA THÍCH THÔNG HUỆ


 

NGŨ TRIỀN CÁI - THƯỢNG TOẠ THÍCH THÔNG HUỆ


 

Sunday, April 9, 2017

CHỨNG ĐẠO CA - Thầy Thích Thông Huệ


 

Cân Bằng Thân Tâm - Thầy Thích Tuệ Hải


 

Kiến Tánh Thành Phật - Phần 2 - NS Hạnh Chiếu


 

Kiến Tánh Thành Phật - Phần 1 - Ni Sư Hạnh Chiếu


 

Đi Qua Duyên Nghiệp - Thầy Thích An Đạt


 

Ý Chí Của Tuổi Trẻ - Thầy Thích Trí Minh


 

Tuesday, April 4, 2017

Sử 33 Vị Tổ Thiền Tông Ấn Hoa - Phần 5 - Thầy Thích Thông Phương


 

Sử 33 Vị Tổ Thiền Tông Ấn Hoa - Phần 4 - Thầy Thích Thông Phương


 

Sử 33 Vị Tổ Thiền Tông Ấn Hoa - Phần 3 - Thầy Thích Thông Phương


 

Sử 33 Vị Tổ Thiền Tông Ấn Hoa - Phần 2 - Thầy Thích Thông Phương


 

Sử 33 Vị Tổ Thiền Tông Ấn Hoa - Phần 1 - Thầy Thích Thông Phương

Hạnh Sa Môn - Thầy Thích Pháp Hòa


 

Sức Mạnh Của Sự Tĩnh Lặng - Sư Minh Niệm giảng


 

Làm Sao Tha Thứ Được Cho Nhau - Sư Minh Niệm


 

Vui Sống Giữa Những Nghịch Duyên - Sư Minh Niệm giảng