Friday, May 19, 2017

Đức Phật Trong Kinh Nam & Bắc Truyền - Thầy Thích Như Điển


 

Ngộ Vô Vi Pháp - Thầy Thích Hạnh Tuệ


 

Kinh Ưu Bà Tắc Giới - Thầy Thích Nguyên Siêu


 

Kinh Sợ Hãi và Khiếp Đảm - Thầy Thích Nguyên Siêu


 

TIỀN CÓ PHẢI LÀ TẤT CẢ - Thầy THÍCH THIỆN THUẬN


 
(Youtube)

Tội Phước Nặng Nhẹ Trong Mỗi Nghề - Thầy Thích Thiện Tuệ


 

Nuôi Dưỡng Hạt Giống Lành - Thầy Thích Thiện Tuệ


 

Sức Mạnh Của Lời Nguyện - Thầy Thích Thiện Tuệ


 

Ăn Cơm, Cầu Nguyện - Thầy Thích Pháp Hòa


 

Monday, May 8, 2017

Kinh A Di Đà


 

Chữ PHÁP - Hòa Thượng Thích Đắc Huyền


 

Chữ Tâm - Hòa Thượng Thích Đắc Huyền


 

Phật Pháp và Khoa Học


Tình Thầy Trò - Thầy Thích Thiện Minh


 

Tâm Không Dính Mắc - Thầy Thích Pháp Hòa


 

Thanh Tịnh Hóa Tâm Hành Và Tâm Thức - Sư Minh Niệm


 

Chân Tâm, Vọng Tâm - Thầy Thích Pháp Hoà


 

Năm Đóa Hoa Lành - Thầy Thích Pháp Hòa


 

Wednesday, April 26, 2017

Kinh Dược Sư


 

Kinh Địa Tạng


 

Đời Cha Ăn Mặn - Đời Con Khát Nước - Thầy Thích Thiện Tuệ


 

Xả Nghiệp - Thầy Thích Vạn Mãn thuyết giảng


 

Cư Trần Lạc Đạo Phú - Lược Sử Vua Trần Nhân Tông - Thiền Sư Thích Thanh Từ


 

Hướng dẫn thiền tại Parami Dhamma Centre, Sydney - Thầy Viên Minh


 

Thursday, April 13, 2017

Thành Tâm Để Thành Công - Thầy Thích Tâm Nguyên


 

Hạnh Phúc Hay Đau Khổ Điều Do Tâm Mà Ra - Thầy Thích Tâm Nguyên


 

Ý NGHĨA ĐÍCH THỰC CỦA CUỘC SỐNG - Thầy Thích Thiện Thuận


 

Tìm sự BÌNH YÊN ở nơi đâu? - Thầy Thích Thiện Thuận


 

Cảm ơn người ĐỐI XỬ TỆ với mình - Thầy Thích Thiện Thuận


 

Giận Người Thì Khổ Mình - Thầy Thích Bửu Chánh

Làm Sao Để Không Lo Lắng - Sư Minh Niệm


 

Thầy Thích Pháp Hòa tụng kinh - Phần 2


 

Thầy Thích Pháp Hòa tụng kinh - Phần 1


 

Tuesday, April 11, 2017

Kinh A Di Đà


 

Cúng Dường Bình Đẳng - Thầy Thích Pháp Hòa


 

Ganh tị và Tùy hỉ - Thầy Thích Pháp Hòa


 

Back To Your Root - Thầy Thích Pháp Hòa


 

Sống Bình Thản Giữa Những Biến Động - Sư Minh Niệm giảng


 

Tuổi trẻ - Con đường đi đến thành công - Thượng tọa Thích Thông Huệ


 

Ý NGHĨA VÀ GIÁ TRỊ NGÀY PHẬT ĐẢN SANH - THƯỢNG TỌA THÍCH THÔNG HUỆ


 

BỐN THÁNH ĐẾ - THƯỢNG TỌA THÍCH THÔNG HUỆ


 

NGŨ TRIỀN CÁI - THƯỢNG TOẠ THÍCH THÔNG HUỆ


 

Sunday, April 9, 2017

CHỨNG ĐẠO CA - Thầy Thích Thông Huệ


 

Cân Bằng Thân Tâm - Thầy Thích Tuệ Hải


 

Kiến Tánh Thành Phật - Phần 2 - NS Hạnh Chiếu


 

Kiến Tánh Thành Phật - Phần 1 - Ni Sư Hạnh Chiếu


 

Đi Qua Duyên Nghiệp - Thầy Thích An Đạt


 

Ý Chí Của Tuổi Trẻ - Thầy Thích Trí Minh


 

Tuesday, April 4, 2017

Sử 33 Vị Tổ Thiền Tông Ấn Hoa - Phần 5 - Thầy Thích Thông Phương


 

Sử 33 Vị Tổ Thiền Tông Ấn Hoa - Phần 4 - Thầy Thích Thông Phương


 

Sử 33 Vị Tổ Thiền Tông Ấn Hoa - Phần 3 - Thầy Thích Thông Phương


 

Sử 33 Vị Tổ Thiền Tông Ấn Hoa - Phần 2 - Thầy Thích Thông Phương


 

Sử 33 Vị Tổ Thiền Tông Ấn Hoa - Phần 1 - Thầy Thích Thông Phương

Hạnh Sa Môn - Thầy Thích Pháp Hòa


 

Sức Mạnh Của Sự Tĩnh Lặng - Sư Minh Niệm giảng


 

Làm Sao Tha Thứ Được Cho Nhau - Sư Minh Niệm


 

Vui Sống Giữa Những Nghịch Duyên - Sư Minh Niệm giảng


 

Monday, March 27, 2017

BỐ THÍ VÔ ĐIỀU KIỆN - THẦY THÍCH MINH NIỆM


 

Thành Công Phải Song Hành Cùng Hạnh Phúc - Sư Minh Niệm


 

Thêm Cũng Chính Là Bớt - Sư Minh Niệm


 

Khổ Đau Là Do Tham Sân Si - Sư Minh Niệm


 

Sức Mạnh Của Sự Tĩnh Lặng - Sư Minh Niệm


 

View Things As They Are - Thầy Thích Pháp Hòa


 

Recognizing Daily Happiness - Thầy Thích Pháp Hòa


 

Phật Có Trong Xe Không - Thầy Thích Pháp Hòa


 

Kết Duyên - Vấn Đáp - Thầy Thích Pháp Hòa


 

Wednesday, March 15, 2017

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát


 

Bồ Tát Bất Thối - Thầy Thích Pháp Hòa


 

Học Giới Bồ Tát - Phần 5 - Thầy Thích Pháp Hòa


 

Học Giới Bồ Tát - Phần 4 - Thầy Thích Pháp Hòa


 

Học Giới Bồ Tát - Phần 3 - Thầy Thích Pháp Hòa


 

Học Giới Bồ Tát - Phần 2 - Thầy Thích Pháp Hòa


 

Học Giới Bồ Tát - Phần 1 - Thầy Thích Pháp Hòa


 

Bồ Tát Tại Gia 2 - Thầy Thích Pháp Hòa


 

Bồ Tát Tại Gia 1 - Thầy Thích Pháp Hòa


 

Monday, March 6, 2017

Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát


 

Nhạc Thiền


 

Tập Cảm Thông - Thầy Thích Thiện Tuệ


 

Buồn Vui Cũng Vô Thường - Thầy Thích Thiện Tuệ


 

Cầu An Thế Nào Để Được An - Thầy Thích Thiện Tuệ


 

Đường Sinh Tử Hồn Ai Nấy Giữ - Thầy Thích Thiện Tuệ


 

Giữ Lại Một Nỗi Buồn - Thầy Thích Thiện Tuệ


 

Bốn Cách Để Chuyển Hóa Nỗi Buồn - Thầy Thích Thiện Tuệ


 

Tích Phước Giải Hạn - Thầy Thích Thiện Tuệ


 

Sunday, March 5, 2017

Ý Nghĩa Ngày Vía Quán Thế Âm


 

Kinh Quán Âm Cứu Khổ


 

Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát


 

Kinh Duy Ma Cật - Phần 2 - Thầy Thích Nhật Từ


 

Kinh Duy Ma Cật - Phần 1 - Thầy Thích Nhật Từ


 

Kinh Di Giáo - Phần 3 - Thầy THÍCH NHẬT TỪ


 

Kinh Di Giáo - Phần 2 - Thầy THÍCH NHẬT TỪ


 

Kinh Di Giáo - Phần 1 - Thầy THÍCH NHẬT TỪ


 

Kinh Viên Giác - Thầy Thích Nhật Từ


 

Sunday, February 26, 2017

Tín tâm minh - Phần 4 - Thầy Thích Thông Phương


 

Tín tâm minh - Phần 3 - Thầy Thích Thông Phương


 

Tín tâm minh - Phần 2 - Thầy Thích Thông Phương


 

HUẤN LUYỆN TÂM - Thầy Thích Thông Phương


 

Tín tâm minh - Phần 1 - Thầy Thích Thông Phương


 

HOA TÂM DÂNG THẦY - THẦY THÍCH ĐẠT MA VIÊN DIỆU


 

LÀM SỐNG LẠI NGUỒN TÂM - THẦY THÍCH ĐẠT MA VIÊN DIỆU


 

BUÔNG BỎ BUỒN PHIỀN - THẦY THÍCH ĐẠT MA VIÊN DIỆU


 

Luyện Tâm


 

Wednesday, February 15, 2017

Vấn đáp Phật Giáo - Phần 2 - Thầy Thích Nhật Từ


 

Vấn đáp Phật Giáo - Phần 1 - Thầy Thích Nhật Từ

MÙA XUÂN CỦA NGƯỜI HỌC PHẬT - THẦY THÍCH THIỆN THUẬN


 

LỜI KHAI THỊ ĐẦU NĂM - THẦY THÍCH TRÍ QUẢNG


 

Hạnh Nguyện của Đức Phật Dược Sư


 

Phương Pháp Đạt Hạnh Phúc - Thầy Thích An Chí


 

Kinh Dược Sư - Phần 2 - Thầy Thích Pháp Hòa


 

Kinh Dược Sư - Phần 1 - Thầy Thích Pháp Hòa


 

Người Biết Hưởng Mùa Xuân Bất Tận - Thầy Thích Tuệ Hải


 

Monday, February 6, 2017

Từ NHÂN Chúng Sinh đến QUẢ PHẬT - Phần 3 - Thầy Thích Nhất Chân


(Youtube)

Từ NHÂN Chúng Sinh đến QUẢ PHẬT - Phần 2 - Thầy Thích Nhất Chân


 

Từ NHÂN Chúng Sinh đến QUẢ PHẬT - Phần 1 - Thầy Thích Nhất Chân


 

Tụng Niệm Làm Sao Để Giúp Cho Cửu Huyền Thất Tổ - Thầy Thích Trung Đạo


 
(Youtube)

Bát Quan Trai Giới & Sức Niệm Phật - Thầy Thích Tuệ Minh


 

Hạnh Nguyện của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát - Thầy Thích An Chí


 

Tâm Nguyện của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát - Thầy Thích An Chí


 

Bổ túc kinh Bát-nhã & Kiến giải điên khùng - Thầy Thích Thanh Từ giảng


 

Thiền Học Phật Giáo VN - Phần 10 - Thầy Thích Thanh Từ giảng


Thiền Học Phật Giáo VN - Phần 9 - Thầy Thích Thanh Từ giảng


 

Thiền Học Phật Giáo VN - Phần 8 - Thầy Thích Thanh Từ giảng


 

Thiền Học Phật Giáo VN - Phần 7 - Thầy Thích Thanh Từ giảng


 

Thiền Học Phật Giáo VN - Phần 6 - Thầy Thích Thanh Từ giảng


 

Thiền Học Phật Giáo VN - Phần 5 - Thầy Thích Thanh Từ giảng


 

Thiền Học Phật Giáo VN - Phần 4 - Thầy Thích Thanh Từ giảng


 

Thiền Học Phật Giáo VN - Phần 3 - Thầy Thích Thanh Từ giảng


 

Thiền Học Phật Giáo VN - Phần 2 - Thầy Thích Thanh Từ giảng


 

Thiền Học Phật Giáo VN - Phần 1 - Thầy Thích Thanh Từ giảng

Thursday, January 19, 2017

Sám Hối Nghiệp Chướng - Thầy Thích Pháp Hòa


 

Khoá Hư Lục - Phần 7 - Thầy Thích Thanh Từ


 

Khoá Hư Lục - Phần 6 - Thầy Thích Thanh Từ


 

Khoá Hư Lục - Phần 5 - Thầy Thích Thanh Từ


 

Khoá Hư Lục - Phần 4 - Thầy Thích Thanh Từ


 

Khoá Hư Lục - Phần 3 - Thầy Thích Thanh Từ


 

Khoá Hư Lục - Phần 2 - Thầy Thích Thanh Từ


 

Khoá Hư Lục - Phần 1 - Thầy Thích Thanh Từ

Niệm Thở


 

Sunday, January 15, 2017

Chưa biết thương mình sao biết thương người - Sư Minh Niệm


 

Giữ tâm quân bình và sáng tỏ - Sư Minh Niệm


 

Xử lý phiền não bằng năng lượng tỉnh thức - Sư Minh Niệm


 

Thương yêu với trái tim tỉnh thức - Sư Minh Niệm


 

Đâu là sự giải thoát đích thực? - Sư Minh Niệm


 

Đầu Năm Tụng Kinh Dược Sư


 

Luận Giải Thi Tụng Tranh Chăn Trâu - Phần 3 - Thầy Thích Thanh Từ giảng


 

Luận Giải Thi Tụng Tranh Chăn Trâu - Phần 2 - Thầy Thích Thanh Từ giảng


 

Luận Giải Thi Tụng Tranh Chăn Trâu - Phần 1 - Thầy Thích Thanh Từ giảng