Wednesday, November 15, 2017

Kinh Vu Lan


 

VƯỢT SÓNG BA ĐÀO - THẦY THÍCH QUẢNG TỊNH


 

Kinh Lăng Già Tâm Ấn Giảng Giải - Hòa Thượng Thích Thanh Từ


 

Kinh Ưu Bà Tắc Giới


 

Chia sẻ và Vấn Đáp về Phật Pháp - Thầy Thích Phước Tiến


 

Nhân Quả - Thầy Thích Nhất Chân


 

Bốn Sự Thành Tựu Trong Cuộc Sống - Thầy Thích Pháp Hòa


 

Vấn Đáp Phật Pháp - Thầy Thích Pháp Hòa


 

"ĐỪNG" Để Có Hạnh Phúc - Thầy Thích Pháp Hòa


 

Wednesday, November 8, 2017

Thầy Thích Pháp Hòa tụng kinh


 

Người Sống Có Ý Thức - Thầy Thích Pháp Hòa


 

Thật tướng - Thầy Thích Trí Quảng


 

Phát Khởi Lòng Kham Nhẫn - Hòa Thượng Thích Trí Quảng


 

Khóa Tu Tu Hành và Ái Dục - Phần 2 - Thầy Thích Trí Siêu


 

Khóa Tu Tu Hành và Ái Dục - Phần 1 - Thầy Thích Trí Siêu


 

Kinh Tôn Trọng Các Pháp Môn - Thầy Thích Trí Siêu


 

Tu Tâm và Tu Miệng - Thầy Thích Trí Siêu


 

Hiệu Lực Cầu Nguyện 1 - Thầy Thích Trí Siêu


 

Wednesday, November 1, 2017

Tụng Kinh Quán Thế Âm


 

Những Điều Cần Quán Niệm - Thầy Thích Nguyên Siêu


 

Học nhận lỗi chân thành - Thầy Thích Phước Toàn


 

Tinh Thần Cầu Đạo - Thầy Thích Phước Toàn


 

Phật giáo và vấn đề giới tính - Thầy Thích Phước Toàn


 
(Youtube)

Biết Sống Với Sự Thật - Thầy Thích Phước Toàn


 

Bốn Tâm Vô Lượng - Thầy Thích Phước Toàn


 

CÓ CẦN PHẢI XEM PHONG THUỶ - SƯ PHƯỚC TOÀN


 

Điều phục & chuyển hóa cơn giận - Thầy Thích Thiện Thuận


 

Wednesday, October 25, 2017

Kinh Địa Tạng


 

CHỦ NHÂN CỦA NGHIỆP - THẦY THÍCH BỬU CHÁNH


 

THIẾT LẬP MỘT CON ĐƯỜNG TU TẬP - THÍCH ĐẠT MA VIÊN DIỆU


 

THIỀN SƯ VIỆT NAM 2 - THÍCH ĐẠT MA VIÊN DIỆU


 

THIỀN SƯ VIỆT NAM 1 - THÍCH ĐẠT MA VIÊN DIỆU


 

Thất Thánh Tài - Thầy Thích Nguyên Siêu


 

Lịch Sử Đức Phật Thích Ca - Phần 2 - Thích Hạnh Tuệ


Lịch Sử Đức Phật Thích Ca - Phần 1 - Thích Hạnh Tuệ


 

Phật Học Phổ Thông - NGŨ GIỚI - Phần 1


 

Wednesday, October 11, 2017

TỤNG KINH


 

Bốn Điều Thù Thắng - Sư Giác Giới


 

Hướng Dẫn Chi Tiết CáchThực Hành Thiền Và Trả Lời Các Câu Hỏi Về Thiền - Sư Minh Niệm


 

Vấn Đáp Phật Pháp - Sư Thích Minh Niệm


 

Phật Học Thường Thức kỳ 22 - 25


 

Hạnh Tu Bố Thí - Thầy Thích Trí Minh


 

Tuổi Trẻ Hạnh Phúc Tương Lai Tươi Sáng - Thầy Thích Nhật Từ


 

Kinh Sự Thật Đích Thực - Thầy Thích Hạnh Tuệ


 

Một Ngày Đêm Tu Tập - Thầy Thích Hạnh Tuệ


 

Northern Arizona University - Flagstaff - Arizona