Tuesday, July 25, 2017

Kinh Tụng


 

Bốn Điều Thuận Lợi - Thầy Thích Pháp Hòa


 

Lòng Tham Vô Hạn, Phước Báu Hữu Hạn - Thầy Thích Phước Tiến


 

KINH TRUNG BỘ - Phần 2 - Thầy Thích Tuệ Dũng


 

KINH PHÁP CÚ - Thầy Thích Tuệ Dũng


 

KINH TRUNG BỘ - Phần 1 - Thầy Thích Tuệ Dũng


 

NGƯỢC DÒNG - Thầy Thích Tuệ Dũng

Đi và Ở, Ở và Đi - Thầy Thích Tuệ Dũng


 

Chuyển hóa định mệnh - Thầy Thích Tuệ Dũng


 

Wednesday, July 12, 2017

Ứng Dụng Kinh Vô Lượng Thọ - Phần 6 - Thầy Thích Thiện Pháp


 

Ứng Dụng Kinh Vô Lượng Thọ - Phần 5 - Thầy Thích Thiện Pháp


 

Ứng Dụng Kinh Vô Lượng Thọ - Phần 4 - Thầy Thích Thiện Pháp

Ứng Dụng Kinh Vô Lượng Thọ - Phần 3 - Thầy Thích Thiện Pháp


 

Ứng Dụng Kinh Vô Lượng Thọ - Phần 2 - Thầy Thích Thiện Pháp


 

Ứng Dụng Kinh Vô Lượng Thọ - Phần 1 - Thầy Thích Thiện Pháp


 

Tâm Không Hết Khổ - Thầy Thích Thiện Thuận


 

NẾU MẸ KHÓC - Thầy Thích Thiện Thuận

VÌ CÁI GÌ? - Thầy Thích Thiện Thuận


 

Friday, July 7, 2017

Tụng Kinh Vu Lan Báo Hiếu Phụ Mẫu


 

Thiền quán thân trên thân - Thầy Thích Tâm Đức


 

Tinh Thần Báo Hiếu của Tôn giả Mục Kiền Liên và Thiền sư Tông Diễn - Thầy Thích Giác Toàn


 

GƯƠNG SÁNG MUÔN ĐỜI - Thầy Thích Giác Toàn


 

NGUỒN MẠCH TÂM LINH - Thầy Thích Giác Toàn


 

Sám Quy Mạng - Phần 2 - Thầy Thích Trí Quảng


 

Sám Quy Mạng - Phần 1 - Thầy Thích Trí Quảng


 

Hạnh Phúc Ở Đâu - Thầy Thích Pháp Hòa


 

Đừng Tự Đẩy Lui Mình - Thầy Thích Pháp Hòa


 

Thursday, June 29, 2017

Thầy Thích Huệ Duyên tụng kinh


 

Ý Nghĩa Xuất Gia Bồ Tát Quan Âm - Thầy Thích Nguyên Hạnh


 

Cuộc Đời Là Giấc Mộng - Thầy Thích Nguyên Hạnh


 

Phật Pháp Cao Siêu - Thầy Thích Nguyên Hạnh


 

Chánh niệm khi bận rộn - Thầy Thích Nguyên Hạnh


 

THIÊN THU TÌNH MẸ - THẦY THÍCH GIÁC TOÀN


 

Kinh Pháp Bảo Đàn - Thầy Thích Giác Toàn


 

ĐỜI NGẮN LẮM - Thầy Thích Bửu Chánh


 

Nếu Em Nhớ - Thượng tọa Thích Bửu Chánh


 

Saturday, June 24, 2017

Kinh Vu Lan Báo Hiếu Phụ Mẫu


 

NGƯỜI PHÁN XỬ - Sư Thích Nữ Hương Nhũ


 

Nguyên Lý & Phương Pháp về Thiền - Thầy Thích Viên Minh


 

Tu Trong Nghịch Cảnh - Thầy Thích Nhật Từ


 

Chán - Thầy Thích Tâm Nguyên


 

Hãy Làm Những Việc Khó Làm - Thầy Thích Nhật Từ


 

Kinh Di Giáo - Phần 2 - Thầy Thích Thông Phương


 

Kinh Di Giáo - Phần 1 - Thầy Thích Thông Phương


 

Pháp Vị Vô Thượng - Thầy Thích Chân Tính


 

Monday, June 19, 2017

Kinh Vu Lan


 

TÔI MUỐN BÌNH AN - Thầy Thích Bửu Chánh


 

Phật Giáo Và Các Tôn Giáo - Thầy Thích Trí Quảng


 

Chuyển Hóa Thân Tâm - Thầy Thích Trí Quảng


 

Làm Người Tốt - Giảng Sư Thích Trí Quảng


 

Ứng Dụng Niệm Phật - Hòa Thượng Thích Trí Quảng


 

Khoan Dung - Giảng Sư Thích Trí Quảng


 

BIẾT ƠN - THẦY THÍCH THIỆN THUẬN


 

Bình tĩnh sống - Thầy Thích Thiện Thuận


 

Monday, June 5, 2017

Phương Trời Thong Dong Kỳ 10 - 12


 

Phương Trời Thong Dong Kỳ 7 - 9


 

Quay về nương tựa Tam Bảo - Thầy Thích Ngộ Phương


 

Quy Y Kinh Pháp Hoa - Thầy Thích Trí Quảng


 

Giải Thoát - Thầy Thích Trí Quảng


 

Danh Tăng - Thầy Thích Trí Quảng


 

Mindful Trainings - Thay Thich Phap Hoa


 

Mười Hai Duyên Khởi - Thầy Thích Pháp Hòa


 

You Have Arrived - Thầy Thích Pháp Hòa


 

Wednesday, May 31, 2017

Tụng Kinh Pháp Hoa


 

Tụng Kinh Phổ Môn - Thầy Thích Trí Thoát


 

Văn Hóa Thiền Môn - Phần 3 - Thầy Thích Hạnh Tuệ


 

Văn Hóa Thiền Môn - Phần 3 - Thầy Thích Hạnh Tuệ


 

Văn Hóa Thiền Môn - Phần 2 - Thầy Thích Hạnh Tuệ


 

Văn Hóa Thiền Môn - Phần 1 - Thầy Thích Hạnh Tuệ


 

Nhìn Về Nền Văn Hóa Thiền Môn - Phần 2 - Thầy Thích Hạnh Tuệ


 

Nhìn Về Văn Hóa Thiền Môn - Phần 1 - Thầy Thích Hạnh Tuệ


 

Học Rộng Tu Nhiều - Thầy Thích Hạnh Tuệ


 

Saturday, May 27, 2017

Tụng Kinh


 

Ngược Dòng Định Mệnh - Thầy Thích Thông Hiền


 

Tụng Kinh A Di Đà


 

Làm Sao Biết Vọng Mà Không Theo - Thầy Thích Thông Hiền


 

Một Nửa Thiên Đường - Thầy Thích Thông Hiền


 

Chấp Nhận Cuộc Đời - Thầy Thích Thông Hiền


 

Tại Sao Phải Đi Chùa - Thầy Thích Thông Hiền


 

Tình Nước Duyên Trăng - Thầy Thích Thông Hiền


 

Tu Mà Như Không Tu- Thầy Thích Thông Hiền

Friday, May 19, 2017

Đức Phật Trong Kinh Nam & Bắc Truyền - Thầy Thích Như Điển


 

Ngộ Vô Vi Pháp - Thầy Thích Hạnh Tuệ


 

Kinh Ưu Bà Tắc Giới - Thầy Thích Nguyên Siêu


 

Kinh Sợ Hãi và Khiếp Đảm - Thầy Thích Nguyên Siêu


 

TIỀN CÓ PHẢI LÀ TẤT CẢ - Thầy THÍCH THIỆN THUẬN


 
(Youtube)

Tội Phước Nặng Nhẹ Trong Mỗi Nghề - Thầy Thích Thiện Tuệ


 

Nuôi Dưỡng Hạt Giống Lành - Thầy Thích Thiện Tuệ


 

Sức Mạnh Của Lời Nguyện - Thầy Thích Thiện Tuệ


 

Ăn Cơm, Cầu Nguyện - Thầy Thích Pháp Hòa


 

Monday, May 8, 2017

Kinh A Di Đà


 

Chữ PHÁP - Hòa Thượng Thích Đắc Huyền


 

Chữ Tâm - Hòa Thượng Thích Đắc Huyền


 

Phật Pháp và Khoa Học


Tình Thầy Trò - Thầy Thích Thiện Minh


 

Tâm Không Dính Mắc - Thầy Thích Pháp Hòa


 

Thanh Tịnh Hóa Tâm Hành Và Tâm Thức - Sư Minh Niệm


 

Chân Tâm, Vọng Tâm - Thầy Thích Pháp Hoà


 

Năm Đóa Hoa Lành - Thầy Thích Pháp Hòa


 

Wednesday, April 26, 2017

Kinh Dược Sư


 

Kinh Địa Tạng


 

Đời Cha Ăn Mặn - Đời Con Khát Nước - Thầy Thích Thiện Tuệ


 

Xả Nghiệp - Thầy Thích Vạn Mãn thuyết giảng


 

Cư Trần Lạc Đạo Phú - Lược Sử Vua Trần Nhân Tông - Thiền Sư Thích Thanh Từ


 

Hướng dẫn thiền tại Parami Dhamma Centre, Sydney - Thầy Viên Minh


 

Thursday, April 13, 2017

Thành Tâm Để Thành Công - Thầy Thích Tâm Nguyên


 

Hạnh Phúc Hay Đau Khổ Điều Do Tâm Mà Ra - Thầy Thích Tâm Nguyên


 

Ý NGHĨA ĐÍCH THỰC CỦA CUỘC SỐNG - Thầy Thích Thiện Thuận


 

Tìm sự BÌNH YÊN ở nơi đâu? - Thầy Thích Thiện Thuận


 

Cảm ơn người ĐỐI XỬ TỆ với mình - Thầy Thích Thiện Thuận


 

Giận Người Thì Khổ Mình - Thầy Thích Bửu Chánh

Làm Sao Để Không Lo Lắng - Sư Minh Niệm


 

Thầy Thích Pháp Hòa tụng kinh - Phần 2


 

Thầy Thích Pháp Hòa tụng kinh - Phần 1


 

Tuesday, April 11, 2017

Kinh A Di Đà


 

Cúng Dường Bình Đẳng - Thầy Thích Pháp Hòa


 

Ganh tị và Tùy hỉ - Thầy Thích Pháp Hòa


 

Back To Your Root - Thầy Thích Pháp Hòa


 

Sống Bình Thản Giữa Những Biến Động - Sư Minh Niệm giảng


 

Tuổi trẻ - Con đường đi đến thành công - Thượng tọa Thích Thông Huệ


 

Ý NGHĨA VÀ GIÁ TRỊ NGÀY PHẬT ĐẢN SANH - THƯỢNG TỌA THÍCH THÔNG HUỆ


 

BỐN THÁNH ĐẾ - THƯỢNG TỌA THÍCH THÔNG HUỆ


 

NGŨ TRIỀN CÁI - THƯỢNG TOẠ THÍCH THÔNG HUỆ


 

Sunday, April 9, 2017

CHỨNG ĐẠO CA - Thầy Thích Thông Huệ


 

Cân Bằng Thân Tâm - Thầy Thích Tuệ Hải


 

Kiến Tánh Thành Phật - Phần 2 - NS Hạnh Chiếu


 

Kiến Tánh Thành Phật - Phần 1 - Ni Sư Hạnh Chiếu


 

Đi Qua Duyên Nghiệp - Thầy Thích An Đạt


 

Ý Chí Của Tuổi Trẻ - Thầy Thích Trí Minh


 

Tuesday, April 4, 2017

Sử 33 Vị Tổ Thiền Tông Ấn Hoa - Phần 5 - Thầy Thích Thông Phương


 

Sử 33 Vị Tổ Thiền Tông Ấn Hoa - Phần 4 - Thầy Thích Thông Phương


 

Sử 33 Vị Tổ Thiền Tông Ấn Hoa - Phần 3 - Thầy Thích Thông Phương


 

Sử 33 Vị Tổ Thiền Tông Ấn Hoa - Phần 2 - Thầy Thích Thông Phương


 

Sử 33 Vị Tổ Thiền Tông Ấn Hoa - Phần 1 - Thầy Thích Thông Phương

Hạnh Sa Môn - Thầy Thích Pháp Hòa


 

Sức Mạnh Của Sự Tĩnh Lặng - Sư Minh Niệm giảng


 

Làm Sao Tha Thứ Được Cho Nhau - Sư Minh Niệm


 

Vui Sống Giữa Những Nghịch Duyên - Sư Minh Niệm giảng


 

Monday, March 27, 2017

BỐ THÍ VÔ ĐIỀU KIỆN - THẦY THÍCH MINH NIỆM


 

Thành Công Phải Song Hành Cùng Hạnh Phúc - Sư Minh Niệm


 

Thêm Cũng Chính Là Bớt - Sư Minh Niệm


 

Khổ Đau Là Do Tham Sân Si - Sư Minh Niệm


 

Sức Mạnh Của Sự Tĩnh Lặng - Sư Minh Niệm


 

View Things As They Are - Thầy Thích Pháp Hòa


 

Recognizing Daily Happiness - Thầy Thích Pháp Hòa


 

Phật Có Trong Xe Không - Thầy Thích Pháp Hòa


 

Kết Duyên - Vấn Đáp - Thầy Thích Pháp Hòa