Sunday, September 10, 2017

Thập Nhị Nhân Duyên - Thầy Giác Nguyên


 

Ý Nghĩa Lễ Vu Lan - Hòa Thượng Giác Giới


 

Nhận Định Về Phật Giáo - Thầy Thích Thiện Thuận


 

Tâm Giác Cứu Thoát Hàm Linh - Thầy Thích Kiên Định


 

Giới và Hành của Bố Tát Đạo - Thầy Thích Thiện Huệ


 

An Lạc Trong Cuộc Sống - Thầy Thích Hạnh Tuệ


 

Báo Hiếu Phụ Mẫu theo lời Phật Dạy - Thầy Thích Thông Triết


 

Chế ngự căng thẳng - Thầy Thích Đồng Trí


 

Kinh Pháp Bảo Đàn - Hòa thượng Thích Giác Toàn


 

Nét đẹp đối xử bình đẳng - Thầy Thích Thiện Quý


 

Tăng già và lục hòa - Thầy Thích Nguyên Tâm


 

Trí tín và mê tín - Thầy Thích Nguyên Hạnh


 

Nhìn rõ lẽ thật - Thầy Thích Quang Thạnh


 

Chỗ Nương Tựa - Thầy Thích Pháp Hòa


 

Nắng Chiều Nghiêng Bóng Vu Lan - Thầy Thích Minh Thành


 

Đừng bó hẹp trong thành kiến - Thầy Thích Nhật Từ


 

Học thuyết tái sinh, ngạ quỷ- phương pháp hành trì tu học - Thầy Thích Nhật Từ


 

Mười hạnh tạo phước lành - Thầy Thích Nhật Từ


 

Thursday, August 31, 2017

Kinh Vu Lan Báo Hiếu Phụ Mẫu


 

Công Đức Sanh Thành - Hòa Thượng Thích Thông Hải


 

PHẬT PHÁP SOI ĐƯỜNG - THẦY THÍCH NHẬT TỪ


 

Vượt qua bệnh ganh tỵ - Thầy Thích Nhật Từ


 

SÁM HỐI - Thầy Thích Minh Bửu


 

Ý NGHĨA VÀ CÁCH THỈNH CHUÔNG - Thầy Thích Minh Liên


 

Ý Nghĩa An Cư Kiết Hạ - Thầy Thích Nguyên Siêu


 

NHỮNG CÂU CHUYỆN RẰM THÁNG 7 - THẦY THÍCH GIÁC HẠNH


 

Vì Sao Gọi Là Chân Lý - Thầy Thích Phước Tiến


 

Sunday, August 27, 2017

Tụng Kinh Phổ Môn, Kinh Vu Lan


 

Ý Nghĩa Phật Xuất Gia Thành Đạo - Thầy Thích Trí Quảng


 

Nghiệp lực chúng sinh - Thầy Thích Chân Tính


 

Từ Ý Thức Đến Tiềm Thức - Thầy Thích Tâm Đức


 

KHOÁ TU PHẬT NHẬT CHÙA ĐÀ LA NI


 

Vô thường thay đổi - Thầy Thích Bửu Chánh


 

Sao Không Thảnh Thơi Ngay Bây Giờ - Thầy Minh Niệm


 

Ngày Tự Tứ - Thầy Thích Chơn Đạo


 

Nói Chuyện Với Người Muốn Tu - Thầy Thích Bửu Chánh


 

Wednesday, August 23, 2017

Kinh Tụng


 

Tâm Thanh Tịnh - Thầy Thích Trí Quảng


 

Quét Rác Sân Chùa - Thầy Thích Vạn Mãn


 

Làm Sao Cả Nhà Cùng Tu - Thầy Thích Vạn Mãn


 

Đốt Nén Tâm Hương Cúng Phật Đà - Thầy Thích Vạn Mãn


 

Buông Xã là Hạnh Phúc - Thầy Thích Viên Trí


 

Vết Xe Dối Trá - Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ


 

Ngộ Vô Vi Pháp - Thầy Thích Hạnh Tuệ


 

Buồn giận chi năm ba bữa - Thầy Thích Nhật Từ


 

Wednesday, August 16, 2017

Kinh tụng - Thầy Thích Trí Thoát


 

Khởi Tín Luận - Phần 2 - Thầy Thích Nhật Từ


 

Khởi Tín Luận - Phần 1 - Thầy Thích Nhật Từ


 

Cách Phật Dạy Chấm Dứt Khổ Đau - Thầy Thích Nhật Từ


 

Làm từ thiện, giúp người đúng cách - Thầy Thích Nhật Từ


 

Vui Với Những Gì Mình Có - Thầy Thích Pháp Hòa


 

Đẹp Xấu Giàu Nghèo - Thầy Thích Pháp Hòa


 

Chỗ Nương Tựa - Thầy Thích Pháp Hòa


 

Chân Thiện Mỹ - Thầy Thích Phước Tiến


 

Sunday, August 13, 2017

Tụng Kinh Vu Lan


 

Tôi Là Ai - Thầy Thích Tâm Đức


 

Tài Sản Đích Thực Của Doanh Nhân - Thầy Thích Trí Chơn


 

Phép Lạ Tỉnh Thức - Thầy Thích Trí Chơn


 

Đạo Làm Con - Thầy Thích Thiện Thuận


 

Người niệm Phật cầu vãng sanh - Thầy Thích Phước Chơn


 

ỨNG DỤNG PHÁP MÔN CHÁNH NIỆM TRONG ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY - SƯ MINH TẤN


 

Đừng Tự Đẩy Lui Mình - Thầy Thích Pháp Hòa


 

Pháp Nhược Ma Cường - Thầy Thích Pháp Hòa


 

Monday, August 7, 2017

Tụng Kinh


 

Niềm Tin - Thầy Thích Thông Không


 

Người Săn Bắn - Thượng Tọa Thích Tâm Đức


 

Nội Quán - Thầy Thích Tâm Đức


 

Sống Với Thực Tại - Thầy Thích Tâm Đức


 

Gieo phúc, mở tuệ và tu thiền - Thầy Thích Nhật Từ


 

Trích giảng kinh tạng Pali - Sư Bửu Chánh


 

Phương pháp thiền Tứ Niệm Xứ - Sư Tăng Định


 

Sân Khấu Cuộc Đời - Thầy Thích Đồng Thành


 

Thursday, August 3, 2017

Tụng Kinh Phổ Môn


 

Bố Thí Ba La Mật - Thầy Thích Trí Siêu - Viện Phật Học Linh Sơn - Pháp Quốc


 

Thầy Thích Trí Siêu - Khóa Thiền - Phần 2 - Tùng Lâm Linh Sơn - Pháp Quốc


 

Thầy Thích Trí Siêu - Khóa Thiền - Phần 1 - Tùng Lâm Linh Sơn - Pháp Quốc


 

Giới Luật Của Người Xuất Gia - Thầy Thích Trí Thuyên giảng tại Tùng Lâm Linh Sơn - Limoges

Phá Tướng Luận - Thầy Thích Thông Hải giảng tại Tu Viện Từ Vân


 

Lời Khai Thị Của Thiền Sư Tông Bổn - Thầy Nguyên Hiền giảng

Chứng Đạo Ca - Phần 3 - Thầy Nguyên Hiền

Chứng Đạo Ca - Phần 2 - Thầy Nguyên Hiền


 

Chứng Đạo Ca - Phần 1 - Thầy Nguyên Hiền


 

Quy Sơn Cảnh Sách - Phần 3 - Thầy Nguyên Hiền Giảng


 

Quy Sơn Cảnh Sách - Phần 2 - Thầy Nguyên Hiền Giảng


 

Quy Sơn Cảnh Sách - Phần 1 - Thầy Nguyên Hiền Giảng


 

Hóa Giải Nội Kết - Giảng sư Thích Nguyên Hiền


 

Thờ Phật Cúng Phật - Thầy Nguyên Hiền giảng

Tám bước giải thoát - Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu giảng


 

Giữ Vững Niềm Tin - Thầy Thích Hạnh Tuệ


 

Tám Pháp Biện Tài - Thầy Thích Pháp Hòa


 

Thursday, July 27, 2017

Kinh Vu Lan


 

Tứ Nhiếp Pháp - Thầy Thích Thanh Tịnh


 

Tọa đàm Phật pháp - Mùa An Cư Kiết Hạ Chùa Bảo Phước


 

Trao Truyền Tâm Nguyện - Thầy Thích Phước Tịnh


 

Lời sách tấn tu học - Thầy Thái Siêu


 

Đường Về Cực Lạc - Thầy Thích Quảng Điền


 

Phẩm Cây Lớn - Thầy Thích Nguyên Siêu


 

Lịch Sử Đức Phật Thích Ca - Thầy Thích Hạnh Tuệ


 

VÔ THƯỜNG - Thầy Thích Hạnh Tuệ


 

Tuesday, July 25, 2017

Kinh Tụng


 

Bốn Điều Thuận Lợi - Thầy Thích Pháp Hòa


 

Lòng Tham Vô Hạn, Phước Báu Hữu Hạn - Thầy Thích Phước Tiến


 

KINH TRUNG BỘ - Phần 2 - Thầy Thích Tuệ Dũng


 

KINH PHÁP CÚ - Thầy Thích Tuệ Dũng


 

KINH TRUNG BỘ - Phần 1 - Thầy Thích Tuệ Dũng


 

NGƯỢC DÒNG - Thầy Thích Tuệ Dũng

Đi và Ở, Ở và Đi - Thầy Thích Tuệ Dũng


 

Chuyển hóa định mệnh - Thầy Thích Tuệ Dũng


 

Wednesday, July 12, 2017

Ứng Dụng Kinh Vô Lượng Thọ - Phần 6 - Thầy Thích Thiện Pháp


 

Ứng Dụng Kinh Vô Lượng Thọ - Phần 5 - Thầy Thích Thiện Pháp


 

Ứng Dụng Kinh Vô Lượng Thọ - Phần 4 - Thầy Thích Thiện Pháp

Ứng Dụng Kinh Vô Lượng Thọ - Phần 3 - Thầy Thích Thiện Pháp


 

Ứng Dụng Kinh Vô Lượng Thọ - Phần 2 - Thầy Thích Thiện Pháp


 

Ứng Dụng Kinh Vô Lượng Thọ - Phần 1 - Thầy Thích Thiện Pháp


 

Tâm Không Hết Khổ - Thầy Thích Thiện Thuận


 

NẾU MẸ KHÓC - Thầy Thích Thiện Thuận

VÌ CÁI GÌ? - Thầy Thích Thiện Thuận


 

Friday, July 7, 2017

Tụng Kinh Vu Lan Báo Hiếu Phụ Mẫu


 

Thiền quán thân trên thân - Thầy Thích Tâm Đức


 

Tinh Thần Báo Hiếu của Tôn giả Mục Kiền Liên và Thiền sư Tông Diễn - Thầy Thích Giác Toàn


 

GƯƠNG SÁNG MUÔN ĐỜI - Thầy Thích Giác Toàn


 

NGUỒN MẠCH TÂM LINH - Thầy Thích Giác Toàn


 

Sám Quy Mạng - Phần 2 - Thầy Thích Trí Quảng


 

Sám Quy Mạng - Phần 1 - Thầy Thích Trí Quảng


 

Hạnh Phúc Ở Đâu - Thầy Thích Pháp Hòa


 

Đừng Tự Đẩy Lui Mình - Thầy Thích Pháp Hòa


 

Thursday, June 29, 2017

Thầy Thích Huệ Duyên tụng kinh


 

Ý Nghĩa Xuất Gia Bồ Tát Quan Âm - Thầy Thích Nguyên Hạnh


 

Cuộc Đời Là Giấc Mộng - Thầy Thích Nguyên Hạnh


 

Phật Pháp Cao Siêu - Thầy Thích Nguyên Hạnh


 

Chánh niệm khi bận rộn - Thầy Thích Nguyên Hạnh


 

THIÊN THU TÌNH MẸ - THẦY THÍCH GIÁC TOÀN


 

Kinh Pháp Bảo Đàn - Thầy Thích Giác Toàn


 

ĐỜI NGẮN LẮM - Thầy Thích Bửu Chánh


 

Nếu Em Nhớ - Thượng tọa Thích Bửu Chánh


 

Saturday, June 24, 2017

Kinh Vu Lan Báo Hiếu Phụ Mẫu


 

NGƯỜI PHÁN XỬ - Sư Thích Nữ Hương Nhũ


 

Nguyên Lý & Phương Pháp về Thiền - Thầy Thích Viên Minh


 

Tu Trong Nghịch Cảnh - Thầy Thích Nhật Từ


 

Chán - Thầy Thích Tâm Nguyên


 

Hãy Làm Những Việc Khó Làm - Thầy Thích Nhật Từ


 

Kinh Di Giáo - Phần 2 - Thầy Thích Thông Phương


 

Kinh Di Giáo - Phần 1 - Thầy Thích Thông Phương


 

Pháp Vị Vô Thượng - Thầy Thích Chân Tính


 

Monday, June 19, 2017

Kinh Vu Lan


 

TÔI MUỐN BÌNH AN - Thầy Thích Bửu Chánh


 

Phật Giáo Và Các Tôn Giáo - Thầy Thích Trí Quảng


 

Chuyển Hóa Thân Tâm - Thầy Thích Trí Quảng


 

Làm Người Tốt - Giảng Sư Thích Trí Quảng


 

Ứng Dụng Niệm Phật - Hòa Thượng Thích Trí Quảng


 

Khoan Dung - Giảng Sư Thích Trí Quảng


 

BIẾT ƠN - THẦY THÍCH THIỆN THUẬN


 

Bình tĩnh sống - Thầy Thích Thiện Thuận