Thursday, March 28, 2013

Một vài bài thơ về Phật giáo

Ngày rằm tháng hai, tgiới thiệu vài bài thơ về Phật giáo. Lắng lòng đọc trọn bài, ta chợt thấy an ở tâm. Tông chỉ của Phật giáo cốt để tâm bình ở mỗi người trước mọi sóng gió của cuộc đời. Tâm lay động tất ý sẽ chẳng thẳng ngay, và đường tà sẩn hiện đâu đó trong hành động. Do đó, hằng ngày, chúng ta cố gắng dành dăm ba phút, tìm một chỗ yên tịnh, và tịnh tâm để quán chiếu lại chính mình. Cái gì được, cái gì chưa được cần được kiểm nghiệm lại. Tđó, những hiệu chỉnh cần thiết phải thực hiện ngay. Đồng thời, trong đôi ba phút ấy, mình chợt sống chậm lại để bình tâm (và cũng là tỉnh trí) và để loại mình hẳn sức cuốn vô cùng sôi động của cuộc sống trần tục. Chúng ta tạm thời bước chậm đôi ba phút ấy để có những bước đi chắc chắn và mạnh mẽ cho khoảng thời gian còn lại trong ngày. Ấy là phương châm sống của người tỉnh thức, của kẻ trí nhưng biết tu.Tự tại

Bên làn nước lăn tăn gợn sóng
Ngọn gió đùa hình bóng trôi xa
Vui sao dưới cảnh trăng tà
Lặng nhìn ánh nguyệt phôi pha trong lòng

Tâm thanh thản không mong quyến luyến
Chỉ đợi chờ là tiếng chuông chùa
Hồng Chung trỗi giọng đẩy lùa
Bao nhiêu phiền não theo mùa ra khơi.

Trong một phút chơi vơi tĩnh lặng
Ở bên trời sâu lắng nhẹ buông
An nhiên đêm vắng chẳng buồn
Bình minh ló dạng tỉnh tuồng như không.

Vòng xoay chuyển mênh mông biến đổi
Hãy bình tâm cứu rỗi tâm hồn
Dù cho sóng dập gió dồn
Vững tâm giữ nẻo sinh tồn thẳng ngay

(Ông già Sa Đéc) 


TÂM XUÂN TỰ TẠI

Đón Xuân nhân thế thêm rộn ràng
Sắc Xuân tươi thắm ngự Trần gian
Mai vàng rực rỡ càng sáng lạng!
Tưởng chừng ánh Đạo phả tâm can.

Xuân đến Xuân đi thuận chu kỳ
Đời người cũng thế chẳng khác chi
Luân lưu dòng sống theo nghiệp dĩ
Lẽ Đạo chan hòa càng liễu tri.

Xuân về vạn vật vui đón chào
Thấm rồi Pháp vị chẳng xôn xao
Thân ta như cảnh thay màu áo
Tâm Xuân tự tại nét Thanh Tao!

(Quảng An Houston, TX)

HẰNG TRỤ

Vô Trú cần chi mà Trụ Am
Trụ hay không là tùy tâm can
Không Trú thì Tâm Nhiên lang thang
Mà Trụ thì Chấp Tướng rõ ràng.

Trú mà Vô Trụ : Cõi Niết Bàn,
Trụ mà thấy Trú : Cõi Trần gian,
Tâm Nhiên nhị nguyên thuyết chớ bàn,
Bất Nhiên cứ dính mắc đeo mang.

Thơ thới thì Tâm hồn quảng an
Tình Thơ càng lúc càng lai láng,
Ý Thơ khơi mở Tâm rỗng rang,
Người Thơ Siêu Tuyệt quả Phi phàm

Trú hay vô Trụ chớ hỏi han,
Sông Trăng bàn bạc dãi lụa vàng
Sớm mai thức dậy gà gáy sáng,
Trưa thời đón Ánh Quang huy hoàng,
Hoàng hôn báo tròn ngày Bình An.
Am chỉ tướng hình hài giả tạm,
Mượn đỡ xài chiêu đãi hùng anh,

Đến đi tự tại Ai rõ rành?
Có không Am cũng vẫn do Anh!
Trú Am vô trú chớ loanh quanh,
Vô Am, Vô Trụ đâu ngọn ngành.

(Quảng An, Houston, TX)
BÁT PHONG KHUẤY ĐỘNG
 
Qúi Thầy khai thị ra đây
Tám Ngọn Gió Độc chớ này lân la ( Bát Phong )
Lợi- Suy- Khen- Chê ấy là
Sướng- Khổ đắm đuối ôi chà thiết thân!
Lợi lạc hưng thịnh ân cần
Suy đồi thất bại oán thân trách Trời
Được khen trước mặt vui tươi
Khen sau đắc chí thấm lời bùi tai
Nghe chê thẳng, lòng chẳng hài
Còn nghe kể lại chối tai bực mình
Gặp Khổ thì lại buồn tình
Còn như được sướng đắm mình thỏa thuê
Bát Phong gió chướng độc tề!
Người Tu thấu suốt chẳng hề xôn xao,
Bát Phong khuấy động cuốn vào,
Tâm không vướng mắc Tâm nào đảo điên?!

(Quảng An Houston, TX)
NIỆM PHẬT CHUYỂN HÓA TAM ĐỘC

Niệm danh hiệu Phật trừ chướng Ma,
Tâm luôn thường niệm A Di Đà,
Niệm Phật chuyên chú nào tán loạn
Tâm định ngay Cực Lạc Ta Bà.
Mỗi lần Sân hận nhắc nhở Ta,
A Di Đà Phật, Phật Di Đà,
Luôn nhớ Phật thì ma Sân biến
Cơn giận lắng dịu vơi phiền hà.
Khởi lòng Tham đắm chợt tỉnh ra,
Trong tâm ta có Phật Di Đà
Thôi thúc hành thiện nhiều bố thí
Cõi lòng sẽ thanh thản an hòa.
Mỗi lần Tâm Si thúc dục gì,
Tỉnh thức ngay với Niệm A Di,
Vô Lượng Quang toả chiếu diệu kỳ
Soi mê mờ rạng sáng hướng đi
Thường luôn tư duy và quán chiếu
Ngăn ngừa tam độc liền liền khi
Nhớ Phật là Đấng Vô Thượng Trí
Niệm Phật là niệm Chánh Biến Tri
Nam mô A Di Đà Phật ...

(Quảng An Houston, TX)