Friday, March 27, 2015

Hòa Thượng Thích Nhật Quang

Hòa Thượng Thích Nhật Quang
Trụ trì Thiền Viện Thường Chiếu, 
Số 1C, Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai.
Điện Thoại: 061.354.2631 

 

Wednesday, March 18, 2015

Thầy Thích Trúc Thông Phổ giảng pháp

Thầy Thích Trúc Thông Phổ
Trụ trì Thiền Viện Trúc Lâm Tuệ Quang 
Địa chỉ: số 13, Đ.Linh Trung, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức,Tp.Hồ Chí Minh, VN 
Điện thoại: (+84) 0838.970.926