Monday, June 25, 2012

Sư cô Thích Nữ Hương Nhũ

Sư cô Tiến sĩ Thích Nữ Hương Nhũ, thế danh Hoàng Thị Phương Thảo.
Chức vụ: - Ủy viên Ban Trị Sự Tỉnh Hội Phật Giáo Đồng Nai. Giảng sư Ban Hoằng Pháp Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam. 
- Giảng viên Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Ủy viên Ban Văn Hóa Nghệ Thuật trong môn phái Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng. 
Địa chỉ: Quan Âm Tu Viện, K2/77, Đường Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 3, Phường Bửu Hòa, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

facebookhttp://www.facebook.com/quan.a.vien
Tel.: 0977.374.742 (OR) 0988.18.38.11 

Post a Comment