Tuesday, December 27, 2016

Hương Hải Thiền Sư Ngữ Lục - Phần 2 - Thầy Thích Thanh Từ giảng


 

Hương Hải Thiền Sư Ngữ Lục - Phần 1 - Thầy Thích Thanh Từ giảng


 

Nghiệp là con đường duy nhất đưa đến Giác ngộ - Thiền Sư Viên Minh giảng


 

Trong Thấy Chỉ Là Thấy - Thiền Sư Viên Minh giảng tại Melbourne


 

Thiền Tông & Thiền Nguyên Thủy - Thiền Sư Viên Minh giảng tại Melbourne


 

Thông Hiểu Pháp Hành - Thiền Sư Viên Minh giảng tại Melbourne


 

Thiền Sư Viên Minh Giảng Tại Sydney


 

Tài Lộc Từ Đâu Đến - Thầy Thích Pháp Đăng


 

Vì Đời Vô Thường - Thầy Thích Pháp Hòa


 

Wednesday, December 21, 2016

Khóa Tu Phật Thất 84 Chùa Hoằng Pháp


 

Dấu Ấn Hoằng Pháp Tại Mỹ - Thượng Tọa Thích Chân Tính


 
(Youtube)

Mỗi Giây Phút Của Đời Sống Đã Là Mục Đích Rồi! - Thầy Minh Niệm


 

Hạnh Phúc Không Cần Phải Chờ Đợi - Thầy Minh Niệm


 

Tại Sao Ta Lại Khổ Đau? - Thầy Minh Niệm


 

Hạnh Phúc Không Cần Phải Chờ Đợi - Thầy Minh Niệm


 

Sửa Bài Thi - Thầy Thích Hạnh Tuệ


 

Pháp Môn Niệm Phật - Thầy Thích Nguyên Siêu


 

Đền Ơn Hay Làm Ơn - Thầy Thích Pháp Hòa


 

Sunday, December 11, 2016

Vấn Đề Giải Thoát Trong Pháp Môn Niệm Phật


 

Giới Thiệu Và Hướng Dẫn THIỀN QUÁN - THIỀN MINH SÁT


 

Tinh Yếu Về Pháp Môn Niệm Phật - Phần 3 - Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu


 

Tinh Yếu Về Pháp Môn Niệm Phật - Phần 2 - Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu


 

Tinh Yếu Về Pháp Môn Niệm Phật - Phần 1 - Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu

Sống An Lạc Trong Niềm Tin Yêu Phật Pháp - Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu

Ý Nghĩa Rằm Tháng Bảy - Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu


 

Người Phật Tử Tu Bồ Tát Hạnh - Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu


 

Tu Phật, Học Phật, Tin Phật, Chứng Phật - Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu


 

Friday, December 9, 2016

An Lạc Từng Phút Giây - Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ


 

Chịu Thiệt Là Phúc - Sư Cô Thích Hương Nhũ


 

Nếu Biết Cuộc Đời Là Tương Đối - Thầy Thích Đồng Thành


 

Giọt Lệ Trong Cuộc Đời - Thầy Thích Đồng Thành


 

Sự Vi Diệu Của Tâm Từ - Thầy Thích Đồng Thành


 

Bậc hiền trí với nghịch cảnh - Thầy Thích Đồng Thành


 

Bình Thường Tâm Niệm Phật - Thầy Thích Đồng Thành


 

Vẻ đẹp trong cuộc sống - Thầy Thích Đồng Thành


 

Oan Nghiệp - Hòa Thượng Thích Trí Quảng


 

Wednesday, December 7, 2016

Dũng Xuất Bồ Tát - Thầy Thích Trí Quảng


 

Kinh Phước Đức - Phần 3 - Thầy Thích Lệ Minh


 

Kinh Phước Đức - Phần 2 - Thầy Thích Lệ Minh


 

Kinh Phước Đức - Phần 1 - Thầy Thích Lệ Minh


 

PHẬT PHÁP NAM VÂN - THẦY THÍCH TRÚC THÔNG PHỔ


 

NỤ CƯỜI QUÊ- NI SƯ HẠNH CHIẾU


 

SỐNG CÓ CHẤT LƯỢNG - THẦY THÍCH BỬU CHÁNH


 

Hãy Tự Đổi Thay - Thầy Thích Chánh Định


 

Tu Theo Phật - Thầy Thích Chánh Định