Sunday, July 31, 2016

Chữ Nhẫn Trong Cuộc Sống - Thầy Thích Khế Định


 

Hạnh Phúc Chân Thật - Đại Đức Thích Tâm Đức


 

Phước Điền Tăng - Thầy Thích Trí Quảng


 

Địa Vị & Đẳng Cấp - Đại Đức Thích Tâm Đức


 

Ăn Hiền Ở Lành - Thầy Thích Giác Toàn


 

Phật Giáo Nhiều Màu Áo - Đại Đức Thích Tâm Đức


 

Tại Mình Hay Tại Cuộc Đời - Thầy Thích Tâm Đức


 

Phương trời thong dong


 

Ơn nghĩa sanh thành - Thầy Thích Thiện Thuận


 

Wednesday, July 27, 2016

Suy Nghĩ Lời Phật Dạy - Thầy Thích Vạn Mãn


 

Chánh Hạnh Niệm Phật - Thầy Thích Giác Quang


 

Niệm Phật Tam Muội - Thầy Thích Giác Quang


 

Kinh Văn Thù Sở Thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa - Thầy Thích Giác Quang


 

Sám Hối Niệm Phật - Thầy Thích Giác Quang


 

Kinh Lễ Bái Lục Phương - Thầy Thích Giác Quang


 

Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim 3 - Thầy Thích Giác Quang


 

Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim 2 - Thầy Thích Giác Quang


 

Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim 1 - Thầy Thích Giác Quang

Monday, July 25, 2016

Tổ Tịnh Độ Tông 2 - Thầy Thích Giác Quang


 

Tổ Tịnh Độ Tông 1 - Thầy Thích Giác Quang

Nâng cao tầm trí tuệ người phật tử - Thầy Thích Giác Quang


 

37 phẩm trợ đạo - Thầy Thích Giác Quang


 

Hanh Trang Đức Sư Ông - Thầy Thích Giác Quang


 

Nhân cách cuộc đời đức Phật - Thầy Thích Giác Quang


 

Vai trò người phật tử hôm nay - Thầy Thích Giác Quang


 

Tôn chỉ liên tông tịnh độ non bồng - Thầy Thích Giác Quang


 

Tinh Thần Lục Hòa Cộng Trụ - Thầy Thích Giác Quang


 

Ý Nghĩa Vu Lan - Thờ Cúng Cửu Huyền Thất Tổ - Hòa Thượng Thích Giác Quang


 

Thursday, July 21, 2016

CÁC BÀI SÁM VỀ CHA MẸ


 

KINH VU LAN BÁO HIẾU


 

Bến đỗ bình yên


 

NHỮNG NỤ CƯỜI Ở LẠI - Thầy Thích Tâm Nguyên


 

Suốt đời không quên, ơn cha nghĩa mẹ


 

Ơn Cha Nghĩa Mẹ


 

Bóng cả cuộc đời


 

Hãy Tự Đổi Thay - Sư Thích Chánh Định


 

Tu Theo Phật - Sư Chánh Định


 

Wednesday, July 20, 2016

Nhớ Mẹ - Thầy Thích Thiện Thuận


 

Pháp Quang - Thầy Thích Pháp Hòa


 

Rau Tào Khê - Thầy Thích Thiện Thuận


 

Báo Hiếu Cha Mẹ Qua Tinh Thần Kinh Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân - Thầy Thích Thiện Thuận


 

Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Phần 4 - Thầy Thích Tuệ Hải


 

Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Phần 3 - Thầy Thích Tuệ Hải


 

Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Phần 2 - Thầy Thích Tuệ Hải


 

Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Phần 1 - Thầy Thích Tuệ Hải

Friday, July 15, 2016

Kinh Vu Lan


 

Vãng Sanh và Vô Sanh - Thầy Thích Tánh Tuệ


 

Từ Đâu Đến và Sẽ Về Đâu - Thầy Thích Tánh Tuệ


 

Nghe Pháp Bằng Tâm - Thầy Thích Tánh Tuệ


 

Đức Phật Dạy Gì Về Phụ Nữ - Thầy Thích Trí Chơn


 

BÁO HIẾU THEO TINH THẦN ĐẠI THỪA - THẦY THÍCH TRÍ CHƠN


 

MỞ RỘNG TÌNH THƯƠNG - THẦY THÍCH TRÍ CHƠN


 

VÀNG BẠC PHẢI CHĂNG HẠNH PHÚC - THẦY THÍCH NGUYÊN HẠNH


 

Thursday, July 7, 2016

CỐT LÕI PHẬT PHÁP - THẦY THÍCH NGUYÊN HẠNH


 

TỰ TẠI TÙY DUYÊN - THẦY THÍCH NGUYÊN HẠNH


 

HỌC NHẬN LỖI CHÂN THÀNH - THẦY THÍCH NGUYÊN HẠNH


 

Báo Hiếu Cha Mẹ Qua Tinh Thần Kinh Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân - Thầy Thích Thiện Thuận


 

Sự Vĩ Đại Của Đức Phật - Thầy Thích Hạnh Bình


 

Trung Quán Luận - Thầy Thích Hạnh Bình


 

Từ Bệnh Đến Thuốc - Thầy Thích Chân Tính


 

Đạo Lý Và Tình Người Nơi Đức Phật - Thầy Thích Trí Chơn


 

Chén Trà Hiền Như - Thầy Thích Trí Chơn


 

Duyên Hội Ngộ - Thầy Thích Trí Chơn