Saturday, December 3, 2011

Thượng Tọa Thích Chân Tính

Thượng Tọa Thích Chân Tính thế danh Nguyễn Sỹ Cường sinh năm 1958 
Nguyên quán tỉnh Hà Bắc. 
Xuất gia năm 1973 với Đại lão Hòa Thượng Ngộ Chân Tử tại chùa Hoằng Pháp. 
Hiện Thượng Tọa là Trụ trì chùa Hoằng Pháp.
Địa chỉ: xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn, Tp.Hồ Chí Minh .
ĐT : 08.37133827.
Website: www.chuahoangphap.com.vn

Post a Comment