Sunday, October 14, 2012

Thượng tọa Thích Giác HóaThượng Tọa Thích Giác Hóa, thế danh là Đoàn Văn Hiếu sinh năm 1950 quê quán tại Đồng Tháp.
Thượng Tọa là Trưởng ban Hoằng Pháp tỉnh hội Phật giáo Đồng Tháp.
Trụ trì Chùa Phước Linh, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. 
Địa chỉ : 136/76 Nguyễn Tất Thành, khóm Tân Thuận, phường An Hòa, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. 
Điện thoại: 0673.864881 
Email : sugiachoa@yahoo.com.vn
Post a Comment