Wednesday, October 3, 2012

Obama vs Romney election debate


(CNN)
Có vẻ như Barack Obama đuối khi đối diện với đối thủ chính trị của mình Ritt Romney. Những sự ủng hộ của nhóm cư dân da màu cộng với phần lớn người ủng hộ đảng Dân Chủ giờ bắt đầu buông tay với Barack Obama? Chưa kể trong nhóm thứ 2 có công rất lớn của cựu tổng thống Bill Clinton. Công đó chính là bài phát biểu đầy thuyết phục ở cái tuổi cao sức yếu trong cái ngày chấp nhận làm ứng cử viên đảng Dân Chủ của Obama. Nói không ngoa rằng, Barack Obama còn yếu trong cuộc đấu này. Bằng chứng là con số 67%-25% (Romney - Obama) đã chứng tỏ ông Romney thuyết phục hơn Obama. Mặc dù con số hiện tại chỉ là tổng kết từ nhóm registered voters xem CNN chứ không phải toàn dân Mỹ, nhưng nó cũng phản ánh phần nào của cục diện ngày hôm nay. Dưới đây là kết quả từ facebook của CNN.
(CNN)
Post a Comment