Sunday, November 27, 2011

Đệ Tử Quy - Pháp sư Ngộ Thông chủ giảng 2009

Pháp sư Ngộ Thông
Tu Viện Hộ Pháp
3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733 -- USA,
để trì tụng lời Kinh Phật hằng đêm từ 7:30 PM đến 9:30 p.m., 365 days/year, và nghe giảng Pháp Ðại Thừa vi diệu 4 times/week: Friday Evening, Saturday Evening, Sunday Evening & Sunday Noon
Điện thoại liên lạc 1 (626) 453-0109, hay liên lạc qua E-mail cần giúp đỡ về Phật Pháp: tuvienhophap@gmail.com. 
Post a Comment