Wednesday, August 29, 2012

Pháp môn Tịnh Độ (P. 17 - P. 24) - TT Thích Giác KhangĐể xem bài giảng về Pháp môn Tịnh Độ (P. 1 - P. 16) của Thượng Tọa Thích Giác Khang, trở về link sau:
[1Thượng Tọa Thích Giác Khang
Post a Comment